Pan Jones

Starszy pan. Łącznik między przestępcami.

Description:

Pan Jones jest gwarantem umów zawartych pomiędzy stronami, które nie chcą zawierać ich w legalny sposób. Jeśli, któraś ze stron nie wywiąże się z umowy, musi liczyć się z konsekwencjami ze strony pracowników Pana Jonesa.

Z Panem Jonesem można skontaktować się tylko za pomocą Matrycy.

Bio:

Pan Jones

Triads Inc. g0trrI g0trrI